За кантората

Правни услуги, които кантората предлага:

 • Имотни казуси
 • Семейно право
 • Брачeн договор
 • Наследствено право
 • Домашно насилие
 • Административно право
 • Изготвяне на договори
 • Дела против държавата и общините за вреди
 • Трудово право
 • Изпълнителни дела
 • Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения и фондации
 • Обслужване на фирми