Брачни договори

Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор. Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи.

Обикновено в договора са посочени имуществото на всеки един от двамата, придобито преди брака, както и техните дългове, какви ще бъдат имуществените им отношения по време на брака, по какъв начин ще се придобива и чия собственост ще бъде бъдещото имуществото по време на брака, как ще се разпределят разходите за домакинството и издръжката за децата. Брачният договор може да уточнява и разделението на имуществото, както и изплащането на издръжка от единия на другия съпруг при евентуален развод.

Адвакатска кантора Людмила Митова е специализирано при изготвянето на брачни договори, тяхната заверка пред нотариус, както и регистрацията им, съобразно закона.